Meer trainen en wedstrijden
Tijdens mijn jeugd betekende het begin van een nieuw jaar dat er weer meer getennist ging worden. Er werd minder getraind ‘zonder racket’ en we stonden weer meer uren op de tennisbaan. Met april in aantocht kwam het wedstrijdseizoen namelijk dichterbij. Ook nu ik me minder focus op tennis merk ik dat ik in januari toch meer uren wil maken op de baan om in april goed de competitie te beginnen. Voor veel tennissers is dit denk ik een herkenbaar gevoel. Maar blessures liggen op de loer. Na het een periode rustig aan te hebben gedaan moet het lichaam weer wennen aan de schokbelasting die het tijdens het slaan van een bal moet opvangen. Ook de weersomstandigheden bij buitentennis vergroten de kans op blessures. Door kou koelt het lichaam sneller af en regen maakt de banen gladder. Regen zorgt er bovendien voor dat ballen zwaarder zullen worden, met een hogere belasting op het lichaam als gevolg. In dit artikel beschrijf ik een aantal belangrijke eigenschappen van tennis waar bij Kemper Fysiotherapie rekening mee wordt gehouden tijdens herstel en revalideren. Ook indien u blessurepreventief wilt trainen dient uw training hier op aan te sluiten. Aan het einde van het artikel geef ik nog een paar handige tips die u zelf al kunt toepassen om de klassieke tennisarm te voorkomen.

Tennis specifiek revalideren
Om een bal hard en precies te kunnen slaan zonder geblesseerd te raken is meer nodig dan alleen kracht. Tennis is een sport waarbij spieren vaak een specifieke beweging maken, namelijk kort uitrekken om vervolgens explosief samen te trekken. De elastische energie die bij het uitrekken wordt opgeslagen in de spier wordt direct daarna gebruikt wanneer de spier samentrekt. Statische oefeningen, zoals een plank of een bruggetje, zijn dus niet tennis-specifiek.
De splitstep is een mooi voorbeeld van een beweging waarbij dit uitrekken van een spier, direct wordt gevolgd door het samentrekken. Bij het neerkomen op de grond worden spieren in de kuit en bovenbeen kort opgerekt. De elastische energie die in de kuiten wordt opgeslagen wordt gebruikt om de hoek in te sprinten. De splitstep moet overigens goed getimed worden. De elastische energie die wordt opgeslagen in de spieren moet namelijk binnen 0.3 seconden worden gebruikt.

Tijdens tennis dient het lichaam gecoördineerd en gecontroleerd samen te werken om de bal op de juiste manier te raken. De kracht die we genereren met de benen, moet zo effectief mogelijk het racket bereiken. De energieoverdracht tussen voeten, benen, romp, schouder, arm, hand en racket (ook in deze volgorde!) dient efficiënt te verlopen. Indien er ergens tussen de benen en het racket een zwakte zit, zal de kracht die we opwekken met de benen het racket nooit optimaal bereiken. We verliezen energie en het lichaam zal proberen dit ergens anders op te vangen: we compenseren. Dit verhoogt de kans om geblesseerd te raken. Door middel van goed kijken met het blote oog, mogelijk aangevuld met een analyse met bewegingssensoren worden zwaktes in keten zichtbaar. Kemper Fysiotherapie benadert het lichaam als één geheel en gaat op zoek naar de onderliggende oorzaak van de blessure.

Voorkom de tennisarm/tenniselleboog
De blessure dankt zijn naam aan het feit dat de tennisarm bij tennissers relatief veel voorkomt. De pijn bevindt zich aan de buitenzijde van de elleboog en is vaak geleidelijk ontstaan. Pijn aan de binnenzijde noemen we ook wel de golversarm of golverselleboog.
Tips om de klassieke tennisarm te voorkomen:
– probeer met name bij backhands de bal voor het lichaam te raken. Het te laat raken van de bal vehoogt de schok op de elleboog door het buigen van de pols tijdens het raakpunt. Dit zal leiden tot overbelasting van spieren rondom de elleboog en de elleboog zelf.
– een te dikke of te dunne grip. In beide gevallen moet er te veel geknepen worden in het racket en dit verhoogt de belasting op de elleboog en kans op het krijgen van een tennisarm. Wanneer het racket in de hand ligt, dient de pink nog tussen de vingers en de duimmuis gelegd te kunnen worden
– laat het racket zacht bespannen. Een lagere spanning vervormt de bal minder tijdens het raakpunt, en daardoor wordt energie behouden. Het slaan van de bal kost minder energie voor de arm en is daarmee minder belastend. De kans op een tenniselleboog neemt af.

Hebt u een blessure of andere vraag; benader ons gerust. Bij Kemper Fysiotherapie weten wij hoe geweldig tennis is en begrijpen wij frustratie bij blessures. We helpen u graag op weg!