In het vakblad voor fysiotherapie ‘Physios’ hebben wij mogen beschrijven hoe we bewegingssensoren inzetten om herstel na een voorste kruisband operatie te monitoren. De sensoren beschouwen we als een geweldige aanvulling op de informatie die we verkrijgen door te kijken met onze ogen, te voelen met onze handen en te luisteren naar wat de patiënt te vertellen heeft.

In het artikel laten we zien hoe we sensoren gebruiken om te meten hoe coördinatie en aansturing van motoriek zich ontwikkelt. De patiënt betreft een 40-jarige tennisser die zijn voorste kruisband heeft gescheurd tijdens skiën. Een vervelende knieblessure, waarbij het herstel maanden duurt. Maar ieder herstel is anders. De uitkomsten van de 3D sensoren geven de mogelijkheid om een betere inschatting te maken of de motoriek zich de goede kant op ontwikkelt en dit vervolgens bij te sturen.

Het is leuk om met deze groep experts op het gebied motoriek en blessures een bijdrage te leveren aan dit vakblad. Bovendien is de toenemende interesse voor bewegingsanalyses en motorische aansturing bij behandeling van blessures een ontwikkeling die wij erg toejuichen!