FYSIEKE TRAINING

Om te winnen in topsport moeten fysieke voorwaarden aanwezig zijn. Wij helpen u daar graag bij!

Centraal in de trainingen staat de gedachte dat het menselijk bewegingsgedrag motorisch flexibel moet zijn. Motorisch flexibel houdt hier in dat het lichaam snel moet kunnen reageren op veranderingen die optreden in de omgeving van de sporter. Dan kan een tegenstander zijn die een passeeractie inzet, maar ook een kuiltje in de baan waarin de tennisbal stuitert die om een snelle reactie vraagt.
Eerst zal een uitgebreide analyse gedaan worden of het lichaam flexibel beweegt. Dit gebeurt met het 3D-bewegingsregistratiesysteem. Ook zal worden bekeken of en waar zich een zwakte in de beweegketen bevindt. De bevindingen vormgen de basis voor het trainingsschema en elke 6-8 weken zal opnieuw een analyse gedaan worden om te bekijken hoe de progressie is.

fysio oefening